[Video] VNPT iOffice 4 0 – Hướng dẫn xem và xử lý văn bản đếnHãy subscribe kênh để nhận được những video mới nhất từ Chính quyền điện tử:
Xem các video khác của hệ thống văn phòng điện tử:
Facebook:
Hệ thống Quản lý và Điều hành VNPT iOffice là một giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính.
Tiêu chí của Hệ thống là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích của mạng máy tính nhưng với một cách tiếp cận tự nhiên nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất. Các module chính như sau:
– Văn bản đến
– Văn bản đi
– Văn bản nội bộ
– Hồ sơ công việc
– Hồ sơ lưu trữ
– Chỉ đạo điều hành
– Lịch công tác
– Thông tin điều hành
– Họp trực tuyến
– Tin nhắn
– Tài liệu
[Video] VNPT iOffice 4 0 – Hướng dẫn xem và xử lý văn bản đến

One thought on “[Video] VNPT iOffice 4 0 – Hướng dẫn xem và xử lý văn bản đến

Trả lời Dora Nobi Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *