Video Tóm tắt sách 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh- Tác giả: Brian Tracy – 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanhCuốn sách này là kết quả của hơn 30 nghiên cứu, tìm tòi và trải nghiệm của tác giả Brian Tracy. Cuốn sách đã tập hợp những kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với những giải thích chi tiết giúp bạn nắm vững những quy luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp những quy luật này với cách tư duy và ra quyết định, hiệu quả làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu.

Về tác giả:
Brian Tracy (Sinh 05/01/1944) là một tác giả, chuyên gia đào tạo và phát triển cá nhân người Mỹ gốc Canada. Ông là tác giả của hơn 70 cuốn sách nổi tiếng được dịch sang hàng chục ngôn ngữ khác nhau.

Từ khóa: 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh, 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

One thought on “Video Tóm tắt sách 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh- Tác giả: Brian Tracy – 100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *