Video Quê em mùa Nước lũ -Phương MỸ CHi -Vòng Giấu Mặt -phân đoạn 3 – phuong my chi vong giau matOfficial Fanpage: www.facebook.com/phuongmychi

Từ khóa: phuong my chi vong giau mat, phuong my chi vong giau mat, phuong my chi vong giau mat

phuong my chi vong giau mat

phuong my chi vong giau mat

phuong my chi vong giau mat

23 thoughts on “Video Quê em mùa Nước lũ -Phương MỸ CHi -Vòng Giấu Mặt -phân đoạn 3 – phuong my chi vong giau mat

  1. cua nguyen says:

    Ngta khóc là vì cái thời gian khoảng 2013 gì đó là nhạc dân ca bị chìm ngta chỉ hát nhạc nước ngoài vs nhạc nhẹ là nhiều, ít người hát dân ca nên Thục khóc, chứ không phải diễn đâu. Nên mọi người bớt gắt nha

  2. Tuan Ray says:

    Chỉ có năm.đó 2013 tôi mới xem chưong trình này. Năm đó thật tuyệt vời. Cảm ơn PMC và chị Hiền Thục cũng như chưong trình GHVN 2013 đã làm cho mọi ngưòi yêu mến và ghi nhớ sâu sắc thêm về nhạc dân ca, quê hưong của dân tộc việt này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *