Video P1_Bài 8_ Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ16 _Kiểm soát chi thường xuyên _ 2018 – nghị định hướng dẫn luật ngân sách 2015Tổng quan về đơn vị sự nghiệp theo NĐ16, về kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, cách phân loại đơn vị sự …
[Video] P1_Bài 8_ Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ16 _Kiểm soát chi thường xuyên _ 2018, nghị định hướng dẫn luật ngân sách 2015, nghị định hướng dẫn luật ngân sách 2015, nghị định hướng dẫn luật ngân sách 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *