[Video] [#Ntk_Lab] || Tét Thử Mạch Thu Phát Không Dây 1.5km 2.4Ghz – NRF224L01 PA Test Distance


[#Ntk_Lab] || Tét Thử Mạch Thu Phát Không Dây 1.5km 2.4Ghz – NRF224L01 PA Test Distance

#1.5km
#Moto #Halet
+ do núc đầu mk không có ý định quay video này, lên chất lượng và nội dung không đk hay cho lắm =]] + video này mk tét mạch trong điều kiện là đồng bằng ít bị che chắn bởi nhà cửa cây cối.

+ Mạch này các bạn có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau, tùy nhu cầu của mỗi người :p.

Mk xin hết
[Video] [#Ntk_Lab] || Tét Thử Mạch Thu Phát Không Dây 1.5km 2.4Ghz – NRF224L01 PA Test Distance

47 thoughts on “[Video] [#Ntk_Lab] || Tét Thử Mạch Thu Phát Không Dây 1.5km 2.4Ghz – NRF224L01 PA Test Distance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *