[Video] Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn tự công bố sản phẩm thực phẩmChính phủ vừa chính thức thông qua Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật an toàn thực phẩm. Đáng chú ý là quy định về hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm đối với thực phẩm.
Xem chi tiết:
[Video] Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn tự công bố sản phẩm thực phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *