Video Mỗi tuần chỉ vài tiết lên lớp sao Ban Giám hiệu sợ dạy đến thế? – hướng dẫn thực hiện thông tư 28/2009/tt-bgdđtKhông phải ngẫu nhiên mà Thông tư 15/2017/TT-BGDDT sửa đổi Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quy định hiệu trưởng một tuần …
[Video] Mỗi tuần chỉ vài tiết lên lớp sao Ban Giám hiệu sợ dạy đến thế?, hướng dẫn thực hiện thông tư 28/2009/tt-bgdđt, hướng dẫn thực hiện thông tư 28/2009/tt-bgdđt, hướng dẫn thực hiện thông tư 28/2009/tt-bgdđt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *