[Video] Hướng dẫn sử dụng tất cả dòng máy chấm công vân tay Ronald JackHướng dẫn chung về khai báo vân tay nhân viên và cách sử dụng dòng máy chấm công vân tay Ronald Jack: X628C, X628C + ID, F18, 8000C, 5000AID… (trừ DG 600 sẽ có hướng dẫn video sau). Để Tham khảo các dòng máy chấm công vân tay:
[Video] Hướng dẫn sử dụng tất cả dòng máy chấm công vân tay Ronald Jack

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *