[Video] Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT – PublicHướng dẫn chi tiết lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mẫu số 01/GTGT, ứng dụng trên HTKK 3.4.1 (Bài 2 trong chương trình đào tạo và huấn luyện làm kế toán của Start-UP Coaching)

[Video] Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT – Public

26 thoughts on “[Video] Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT | 01GTGT – Public

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *