[Video] Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầuHướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử lần đầu. Trước khi muốn thực hiện công đoạn nào về BHXh bạn cần đăng ký tài khoản.
———————————————————————————————————–
🎉 Thuế là nguồn thu chính của nhà nước đảm bảo cho nhà nước được phát triển và trường tồn. Việc tìm hiểu các luật thuế và cách kê khai thuế sẽ giúp bạn dễ thành công hơn trong cuộc sống 🎉
——————————————————————————————————
💙 Dịch vụ đại lý thuế: 💙
💙 Dịch vụ kế toán trọn gói : 💙
💙 Dịch vụ thành lập công ty: 💙
💙 Dịch vụ quyết toán thuế: 💙
💙 Dịch vụ làm báo cáo tài chính: 💙
💙 Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán: 💙
—————————————————————————————————–
🙌Chào mừng các bạn về với đội của YTHO🙌
Fanpage:
Email liên hệ dịch vụ: ketoanytho@gmail.com
Theo dõi Thịnh Ngoc trên Facebook:

[Video] Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

2 thoughts on “[Video] Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *