[Video] Hướng dẫn cài đặt Sketchup 2017 and Vray 3.4- How to install Sketchup and VrayPhần mở đầu của khóa Sketchup online
Link Vray 3.4 :
Để sử dụng Vray 3.4 :
B1 : Vào trang ( đăng ký )
B2 : Vào trang ( đăng nhập tài khoản vừa tạo )
B3 : Hạn sử dụng tới : 1/1/2017
Enjoy !
[Video] Hướng dẫn cài đặt Sketchup 2017 and Vray 3.4- How to install Sketchup and Vray

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *