Video Hướng dẫn báo giảm lao động trên phần mềm kê khai VNPT-BHXH – hướng dẫn sử dụng phần mềm vnpt-bhxhHướng dẫn báo giảm nhân sự trên phần mềm VNPT-BHXH. – Hướng dẫn kê khai chi tiết từng trường dữ liệu: …
[Video] Hướng dẫn báo giảm lao động trên phần mềm kê khai VNPT-BHXH, hướng dẫn sử dụng phần mềm vnpt-bhxh, hướng dẫn sử dụng phần mềm vnpt-bhxh, hướng dẫn sử dụng phần mềm vnpt-bhxh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *