Video [HQ/Eng sub] Dong Nhi – Chon Giau – chon giau***Please don’t ask us for downloads. Thanks.***

Song / Bài hát: Chôn Giấu
Artist / Ca sỹ: Đông Nhi
Composer / Sáng tác: Đông Nhi

Blue Sky Subbing Team

Translate: lilvngirl
Typeset/timing/encode: lilvngirl

Từ khóa: chon giau, chon giau, chon giau

chon giau

chon giau

chon giau

17 thoughts on “Video [HQ/Eng sub] Dong Nhi – Chon Giau – chon giau

  1. tamanh29 says:

    i wonder blueskysubbingteam, why u dont translate all the part of the film "Bong dung muon khoc" hux. i want to introduce that film to my friend, hjx he lives in Singapore. i cant find enough part of the film have sub eng. hjx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *