[Video] Học Microsoft project 2013 trong 18 phútHướng dẫn sử dụng Microsoft project 2013 trong 18 phút bạn có thể sử dụng thành thạo Microsoft project 2013 để phục vụ công tác lập tiến độ thi công công trình.
[Video] Học Microsoft project 2013 trong 18 phút

38 thoughts on “[Video] Học Microsoft project 2013 trong 18 phút

  1. Tuoi Doan says:

    Bạn ơi cho mình hỏi về tính năng tự nhảy cả bảng thời gian khi một hạng mục công việc bị thay đổi thời gian so với kế hoạch. Ví dụ: theo kế hoạch, CV 1 được thực hiện trong 10 ngày, do trời mưa bị delay đến 20 ngày mới xong.Khi đó mình sẽ setup lại ngày của CV 1 là 20 ngày trong project. Nhưng thời gian các hạng mục CV liên quan khác không thấy tự nhảy theo mà chỉ nhảy duy nhất tg của CV1 thôi. Cảm ơn bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *