Video Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: Phòng chống xâm hại trẻ em (tiết 1). – giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm nonSinh hoạt chuyên môn GDMN cấp thành phố, lần thứ 2. Năm học 2020-2021. 

Đề tài: Nhận biết một số vùng riêng tư và đụng chạm (hoặc hành vi) an toàn – không an toàn. 

Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Từ khóa: giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non, giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non, giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

2 thoughts on “Video Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: Phòng chống xâm hại trẻ em (tiết 1). – giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *