[Video] Đọc sách: Hướng dẫn sử dụng nửa kia – Minh Tâm.#tusachMinhTam #docsach #bigo
Đọc sách: Hướng dẫn sử dụng nửa kia.
Tác giả: John Gray.
Dịch giả: Võ Huyền My và Nguyễn Hoàng Ánh.
Trình bày: Minh Tâm.

Mời các bạn nghe bài viết “Những khác biệt cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ”.
[Video] Đọc sách: Hướng dẫn sử dụng nửa kia – Minh Tâm.

2 thoughts on “[Video] Đọc sách: Hướng dẫn sử dụng nửa kia – Minh Tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *