Video Chương Trình Đào Tạo Trưởng Phòng – Kỹ Năng Tuyển Dụng – bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòngbài giảng quản lý cấp trung, bài giảng trưởng phòng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, quản lý hiệu quả, đào tạo quản lý cấp trung, đào tạo trưởng phòng, đào tạo lãnh đạo kế cận, đào tạo lực lượng kế cận, cốt lõi quản lý, middle management training, MMM, năng lực quản trị cho quản lý cấp trung, năng lực quản trị trưởng phòng. khung năng lực quản trị cấp trung, khung năng lực quản lý cấp trung, năng lực quản lý trưởng phòng, lập kế hoạch, công tác tổ chức, bảng mô tả công việc, quy trình quản lý, cơ cấu quản lý, cơ cấu phòng ban, quản lý hiệu quả, làm xếp hiệu quả, làm xếp có khó không, ủy thác công việc, job description, process management, organization , structure, management competencie, leadership skills , kiểm soát, lập mục tiêu, đánh giá cuối năm, coaching, KPI, KPA, chiến lược, quy trình lập chiến lược, bản đồ chiến lược, quản lý nhân sự , HR for non HR manager, quản lý nhân sự cho cấp quản lý không chuyên, thẻ điểm cân bằng, lập kế hoạch, các nguyên tắc quản trị, lãnh đạo hiệu quả, phát triển lãnh đạo cho quản lý, năng lực lãnh đạo , lãnh đạo theo kiểu châu Á, văn hóa lãnh đạo châu Á , thải loại nhân viên, gắn kết nhân viên, hài lòng của nhân viên, khảo sát hài lòng nhân viên, khảo sát gắn kết nhân viên , lập kế hoạch nhân lực, thuê ngoài nhân lực , phát triển nhân lực, phát triển tài năng, MMM – năng lực quản trị cho quản lý cấp trung, “Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” (Management for Middle Managers), Năng lực của một MM bao gồm cả “năng lực chuyên môn” và “năng lực quản trị”, MMM Model, Đội ngũ quản lý chức năng (Functional Managers – FM), Đội ngũ quản lý cấp trung (Middle Managers – MM), Thần thiêng nhờ bộ hạ, PDCA, phát triển tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo, phát triển năng lực quản lý cấp trung, phát triển năng lưc trưởng phòng, hệ thống đánh giá công việc, tuyển dụng hiệu quả, kỹ năng tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, đánh giá ứng viên , quản trị hiệu suất, MMM – năng lực quản trị cho quản lý cấp trung, “Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” (Management for Middle Managers), Năng lực của một MM bao gồm cả “năng lực chuyên môn” và “năng lực quản trị”, MMM Model, Đội ngũ quản lý chức năng (Functional Managers – FM), Đội ngũ quản lý cấp trung (Middle Managers – MM), Thần thiêng nhờ bộ hạ, PDCA, phát triển tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo, phát triển năng lực quản lý cấp trung, phát triển năng lưc trưởng phòng, hệ thống đánh giá công việc, tuyển dụng hiệu quả, kỹ năng tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, đánh giá ứng viên , quản trị hiệu suất, bài giảng cho lãnh đạo , bài giảng cho quản lý cấp trung, bài giảng kỹ năng quản lý cấp trung, bài giảng cho MMM, bài giảng kỹ năng quản trị, khung quản trị cho quản lý cấp trung, khung quản trị cho trưởng phòng, quản trị hiệu quả, quản trị công ty hiệu quả, quản trị phòng ban hiệu quả, Phát triển năng lực lãnh đạo, phát triển lãnh đạo hiệu quả, các điển cứu lãnh đạo, lãnh đạo kiệt xuất, phát triển lãnh đạo cho đội ngũ kế cận, phát triển kỹ năng lãnh đạo, phát triển hệ thống lãnh đạo, lãnh đạo cho quản lý, lãnh đạo và quản lý, sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý, lãnh đạo thế kỷ 21, năng lực lãnh đạo thế kỷ 21, năm mức lãnh đạo, lãnh đạo tình huống, Kỹ năng điều hành cho lãnh đạo , nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành , kỹ năng điều hành cho quản lý cấp trung, kỹ năng quản lý cho cấp trung , Kỹ năng lãnh đạo quản lý – talentlink.com.vn‎, KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG gec, Nâng cao Năng lực LĐ cho QL cấp trung – Hội Marketing Việt Nam, Nhà quản trị năng lực cấp cao – Fsb, Kỹ năng quản lý cấp trung‎
Pace MMM, Quản Lý Cấp Trung‎ fsb , KỸ NĂNG QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH CHO. LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG , Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp trung vpc, Bồi dưỡng nâng cao về quản lý cấp trung và các kỹ năng ƯD CNTT trong quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp vcci

Từ khóa: bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

11 thoughts on “Video Chương Trình Đào Tạo Trưởng Phòng – Kỹ Năng Tuyển Dụng – bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

 1. Tuan Anh Vu says:

  4S 1. Sincerity- Sincerity self. All other attributes are the byproduct of this 2. Simplicity : A good leadership quality 3. Seriousness: Seriousness to the responsibilities and operations 4. Skill : Skill level of the employee When candidate converts the above qualities in to the Vision and Mission of the company, HR Dept can be proud of selecting a good candidate.

 2. Tuan Anh Vu says:

  From Shyam Sooraj in Linkedin HR at BBGroup

  That are 4P& 4S .This is all about knowing ICEBERG. 4P 1.Purpose : – The purpose of employee to attend the interview . Purpose comes from candidates' dream. Because dream gives birth to thoughts and thought becomes action 2. Plan : – Ability & Experience of the employee to attain the purpose 3-Perform : – Style of performance – 4.Project : – Branding or projecting the achievements. Because it comes from the confidence of the employee.

 3. Tuan Anh Vu says:

  Theo James Caan

  các yếu tố công ty cần ở các ứng viên

  Ambition – tham vọng – công ty muốn phát triển vì vậy mỗi nhân viên phải có những tham vọng của mình

  Initiative : công ty cần những cá nhân như nhữn chiếc động cơ đẩy công ty về phía trước- khởi xướng luôn luôn là những thứ công ty tìm kiếm từ ứng viên

  Commitment : cam kết – công ty muốncam kết từ ứv tuy nhiên tại VN các công ty thường có môi trường làm việc không tốt vì vậy nếu thấy ứng viên nghỉ nhiều cũng chưa chắc lỗi do ứng viên

 4. Tuan Anh Vu says:

  Đào tạo hội nhập cần có

  01- giới thiệu về công ty – lịch sử – văn hóa- giá trị
  02-Các bước phát triển chính yếu- các thành tựu
  03- các nhân vật chính trong công ty
  04- Cách thức làm việc
  05- qui trình cơ cấu
  06- các thông tin cần phải biết
  07- sản phẩm và dịch vụ công ty
  08- định hướng phát triển
  09- Career development track
  10- khác

 5. Tuan Anh Vu says:

  Các lý do nhân viên ra đi – lực đẩy nhân viên khỏi công ty

  01- thiếu cơ hội phát triển
  02 – chính sách không thỏa đáng
  03- lề lối cách thức làm việc
  04- công việc nhàm chán
  05- quan hệ căng thẳng
  06- quản lý cấp trên trưc tiếp kém không công bằng
  07- làm việc nhóm không có
  08-không học gì được từ công ty

 6. Tuan Anh Vu says:

  Mục tiêu đào tạo hội nhập

  01- làm quen với công ty, văn hóa cách thức qui trình làm việc
  02- gia tăng hiệu suất nhanh chóng
  03- đóng góp những cái mới từ nhân viên mới tới công ty
  04- gắn kết và tránh những sai sót đáng tiếc cả hai phía công ty và ứng viên

 7. Tuan Anh Vu says:

  Mô hình đánh giá mức độ phù hợp phòng ban và nhân viên

  Văn hóa- cách thức làm việc – môi trường làm việc

  Công việc – có khó – thách thức, có phong phú không có phù hợp tính cách nhân viên

  Mong đợi – Nhân viên mong đợi gì – tiền lương trân trọng kinh nghiệm thành tích đạt được v/v Cho cái người ta cần không phải những cái công ty đang có sẵn

 8. Tuan Anh Vu says:

  Các trưởng phòng cần suy nghĩ

  01- Hình mẫu nhân viên tốt nhất – phù hợp nhất của mình như thế nào
  02- Phòng ban mình còn thiếu kỹ năng, thái độ và kiến thức thế nào
  03- Tại sao nhân viên của mình lại ra đi – xử lý thế nào
  04- ở đâu có thể có nhân viên tốt nhất của mình – kênh tuyển dụng
  05- Khi tuyển dụng vào, người mới có các vấn đề gì tại phòng ban của mình

 9. Tuan Anh Vu says:

  Chương trình đào tạo quản lý cấp trung của Viện Quản Lý Việt Nam nhằm cung cấp bài giảng đào tạo cho cấp trưởng phòng về khung quản lý, kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, các bài học lãnh đạo, các quan niệm mới về quản lý, quản lý hiệu suất, quản lý năng suất miễn phí thông qua hình thức đào tạo online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *