Video CHƯƠNG 3 – THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN PHÁP LUẬT – hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chínhBài giảng môn Xây dựng văn bản pháp luật. Chương 3 – Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản pháp luật.
[Video] CHƯƠNG 3 – THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN PHÁP LUẬT, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *