[Video] Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định 34Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi bổ sung 2019 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản.
Liên hệ: trangtinphapluat2019@gmail.com để tải
Xem chi tiết tại đây:
[Video] Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định 34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *