Video 4 Chàng Trai Con Nhà Giàu tap #1 – con nhà giàu tập 1Jan Di là một cô gái bình thường, gia đình có tiệm giặt khô gần trường đại học danh tiếng dành cho con nhà Shin Hwa. Một ngày nọ Jan Di gặp được 4 chàng trai nổi tiếng quậy và đều là con nhà giàu có khi cô vào trường này giao đồ giặt ủi. Bốn chàng trai này được biết đến như là một nhóm F4, những ai lên tiếng chống đối bốn anh chàng này đều không được yên thân…

Từ khóa: con nhà giàu tập 1, con nhà giàu tập 1, con nhà giàu tập 1

con nhà giàu tập 1

con nhà giàu tập 1

con nhà giàu tập 1

5 thoughts on “Video 4 Chàng Trai Con Nhà Giàu tap #1 – con nhà giàu tập 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *