[Video] 01 – Giới thiệu và sử dụng cơ bản MySQLBài này sẽ giới thiệu qua cho các bạn về MySQL, download và hướng dẫn sử dụng MySQL trên Terminal và cấu hình sử dụng MySQL Workbench.

Trang chủ:
Fanpage:
[Video] 01 – Giới thiệu và sử dụng cơ bản MySQL

13 thoughts on “[Video] 01 – Giới thiệu và sử dụng cơ bản MySQL

 1. Duc Bui Huynh says:

  theo em hiểu thì lệnh:
  grant all privileges on MySQLname to username@localhost;
  là lệnh gán toàn bộ quyền của root cho 1 user khác mà ở đây là username trong phạm vi MySQLname vậy anh dùng v là sao ạ muốn tạo user phải dùng câu lệnh:
  create user username@localhost by 'passworduser';
  mới đúng chứ ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *