[Update 2020] Đánh giá nguonhang1688.com, Có nên làm việc tại nguonhang1688.com?

Nhập hàng kinh doanh (viết tắt: NguonHang1688) cung cấp dịch vụ Mua hàng hộ, là trung gian thực hiện việc Thanh toán và Vận chuyển đơn hàng của Người mua hàng ở Việt Nam với Người bán trên các website bán hàng ở Trung Quốc, thông qua công cụ đặt hàng tại địa chỉ

https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-nguonhan/lahmjnojdinbnodpfgdbbdejfonhgbeb?hl=vi

Thông qua website http://NguonHang1688.com , Quý khách dễ dàng thực hiện việc đặt hàng từ các website bán hàng tại Trung Quốc, bằng tiếng Trung một cách dễ dàng.


Tag: Đánh giá nguonhang1688.com, Có nên làm việc tại nguonhang1688.com? update 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *