[Update 2020] Đánh giá CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY, Có nên làm việc tại CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY?

J58200 – Xuất bản phần mềm (Ngành chính)

J62010 – Lập trình máy vi tính

J62020 – Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

J62090 – Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

J63110 – Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

J63120 – Cổng thông tin

J63290 – Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

M70200 – Hoạt động tư vấn quản lý

N7730 – Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

N7830 – Cung ứng và quản lý nguồn lao động


Tag: Đánh giá CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY, Có nên làm việc tại CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY? update 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *