[Update 2020] Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS):

NMS là thành viên của Tập đoàn Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom Corporation – HTC) hoạt động trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin. Trong hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, NMS hiện đã phát triển thành một công ty viễn thông với quy mô 400 CBCNV và cơ sở hạ tầng viễn thông được thiết lập trên phạm vi toàn quốc.


Tag: Công ty Cổ Phần Dịch vụ Di động Thể Hệ Mới (NMS): update 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *