HƯỚNG DẪN LẤY TÀI KHOẢN (CHỈ MẤT 30 GIÂY)

Bước 1: Bấm vào lấy tài khoản

Bước 2: Tại giao diện Google tìm kiếm, nhấp vào kết quả này

Bước 3: Kéo xuống cuối trang để lấy tài khoản