Bất kỳ doanh nghiệp lớn nhỏ nào cũng cần thứ này. Bạn đã có chưa? (Phần 1)

1. Lợi nhuận kinh doanh tăng khi chi phí vận hành giảm

Thông tin nhập kho chính xác (Qua việc dùng mã vạch)
Các nghiên cứu cho thấy con người thường gây ra ít nhất một lỗi trong khoảng 200 lần nhập số liệu vào máy. Khi sử dụng mả vạch và máy đọc mã vạch, khả năng sai sót chỉ còn 1 phần 6 triệu. Độ chính xác của việc dùng mã vạch còn cao hơn nữa khi số liệu của mã vạch được tạo ra và kiểm soát tự động bởi chương trình không có sự can thiệp của con người.

2. Quản lý hàng hóa toàn diện

Phần mềm quản lý được thiết kế để hỗ trợ người quản lý kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến kho. Nhờ nắm vững hàng trong kho và số lượng, khả năng hàng hóa bị loại bỏ do quá hạn hoặc lưu trữ quá số lượng cần thiết sẽ được giảm tối đa.

3. Tối ưu hóa việc lưu kho

Các quá trình nhập và xuất hàng được kiểm soát liên tục nhờ phần mềm quản lý kho dựa trên các điều kiện tối ưu do người sử dụng đặt ra. Vì vậy, hàng hóa sẽ luôn được lưu trữ ở số lượng vừa đủ làm giảm việc tồn đọng vốn.

Quản lý hàng hóa dễ dàng trong tầm tay khi bạn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng bởi Bota

4. Tự động hóa quá trình nhập / xuất hàng

Thời gian công sức (kể cả giấy tờ quản lý) được giảm thiểu khi giao nhận hàng vì thế người sử dụng sẽ không bao giờ cần phải tự đi tìm trong kho vị trí cất hàng thích hợp hay món hàng đúng theo yêu cầu.

Còn tiếp…


Nguồn: https://bota.vn/bat-ky-doanh-nghiep-lon-nho-nao-cung-can-thu-nay-ban-da-co-chua-phan-1/

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *